FOP Kansli

FOP (FÖRENINGEN FÖR OFÖRSTÖRANDE PROVNING) HAR SITT KANSLI HOS CSM NDT CERTIFICATION AB.

FOP är en ideell förening med uppgift att:

  • Förmedla kunskap och verka för användning och utveckling av den oförstörande provningen i Sverige
  • Skapa kontakter mellan personer verksamma inom oförstörande provning
  • Göra aktuellt informations- och kunskapsmaterial tillgängligt för föreningens medlemmar och svensk industri

Föreningen vänder sig till enskilda personer, företag, myndigheter, utbildningsinstanser och institutioner.


Är du intresserad och vill veta mer – kontakta:

Ida Eriksson
Telefon: 0586-811 71
Fax: 0586-848 10

alt. FOP´s ordförande

Peter Merck
Telefon: 076-103 51 08