Svetsprocedurer


CSM NDT erbjuder kvalificering av svetsprocedurer, även mot PED 2014/68/EC samt AFS 2016:1.

Arbetsgången är enligt flödesschema nedan.


Kvalificering av svetsprocedur är i princip en ”verifiering av ett svetsförbands egenskaper”. Detta görs med avseende på ett antal väsentliga parametrar så som svetsmetod, materialgrupp, tillsatsmaterial, dimensioner etc, för vilka svetsproceduren får ett giltighetsområde.


Anledningen till att utföra svetsprocedurkvalificering är att svetsens egenskaper/prestanda inte i efterhand går att verifiera fullt ut med OFP. Man måste alltså verifiera rätt förfarande med mekanisk och oförstörande provning före produktionssvetsning, och sedan återskapa förfarandet i produktion. ”Bygga in kvalitén från början” som det brukar heta.

Med detta kan man konstatera att procedurkvalificering endast är en pusselbit i kvalitetsarbetet, och är avhängigt av kvalificerad personal, rutiner för materialhantering, validering av svetsutrustning etc.