Skip to main content

ET Nivå 1

Kursens innehåll:

Under kursen kommer bland annat följande punkter att behandlas:

 • Fundamentala egenskaper hos virvelström.
 • Typer av kännande element.
 • Faktorer som påverkar spolens impedans.
 • Val av provningsfrekvens, signal-störförhållande.
 • Sondens koppling till provobjektet.
 • Olika provningsutrustningar, applikationer.
 • Praktiskt handhavande.
 • Normer och provningsföreskrifter.
 • Rapportering av provningsresultatet.
 • Praktiska övningar, ca 50% av tiden.

Tid: 40 timmar

Pris: 23 500 kr

Kurstillfällen

Inget kurstillfälle är för närvarande inbokat.
Är du dock intresserad av att gå denna utbildning så ber vi dig vänligen att kontakta oss!
 • Telefon: 0586-798885
 • Mail: info@csmndt.se