Klagomål

Överklagande av certifieringsbeslut och klagomål

Enligt ISO 17024:2012 så har alla rätt att överklaga certifieringsbeslut fattade hos CSM. Det behöver nödvändigtvis inte vara personer som deltagit i kurser eller examinering hos vid CSM utan alla har samma rätt.

Vid överklagande av beslut gällande certifiering så är processen enligt följande:

Överklagande skickas skriftligen till CSM. Personen eller intressenten som överklagar får ett kvitto på att överklagandet inkommit och får även en ungefärlig hanteringstid i ärendet. CSM skickar ärendet vidare till Certifieringsnämnden på CSM som tar beslut. Certifieringsnämnden ska agera helt opartiskt i ärendet. Om klagomålet gäller en specifik person på CSM ska denne ges möjlighet att yttra sig. Certifieringsnämndens beslut meddelas sedan personen eller intressenten som framfört klagomålet. All dokumentation sparas för eventuella framtida frågor. Det är viktigt att alla vet att det finns möjlighet att överklaga.

När det gäller andra typer av klagomål, t ex om man anser att utbildningen inte uppfyller ställda eller förväntade krav, kan CSM kontaktas direkt. Det behöver inte göras skriftligen. Det är dock viktigt att vara tydligt med att det inte bara är certifikatshållaren som har rätt att överklaga certifieringsbeslut.

Tveka inte att kontakta oss för mer information.