Klagomål

Överklagande av certifieringsbeslut och klagomål

Enligt ISO 17024:2012 så har alla rätt att överklaga certifieringsbeslut fattade hos CSM NDT. Det behöver nödvändigtvis inte vara personer som deltagit i kurser eller examinering hos vid CSM NDT utan alla har samma rätt.

Vid överklagande av beslut gällande certifiering så är processen följande:

Överklagande skickas skriftligen till CSM NDT. Personen eller intressenten som överklagar får ett kvitto på att överklagandet inkommit och får även en ungefärlig hanteringstid i ärendet. CSM NDT skickar ärendet vidare till Certifieringsnämnden på CSM NDT som tar beslut. Beslutet meddelas sedan personen eller intressenten i fråga. All dokumentation sparas för eventuella framtida frågor. Det är viktigt att alla vet att det finns möjlighet att överklaga.

När det gäller klagomål, t ex om man anser att utbildningen inte uppfyller ställda eller förväntade krav kan CSM NDT kontaktas direkt. Det behöver inte göras skriftligen. Det är dock viktigt att vara tydligt med att det inte bara är certifikatshållaren som har rätt att överklaga certifieringsbeslut.

För överklagande på beslut av kontrollorganet enligt ISO 17020:2012 (procedurkvalificering) gäller samma förfarande och rätt att överklaga beslut som enligt ISO 17024:2012.

Tveka inte att kontakta oss för mer information