Skip to main content

ET Nivå 3

Kursens innehåll:

Under kursen kommer bland annat följande punkter att behandlas:

  • Principen för induktiv provning.
  • Instrument och system.
  • Konstruktion av spolar och givare.
  • Val av provningsparametrar.
  • Provobjektets effekt på testspolen.
  • Presentationsmekanism.
  • Provning av olika objekt.
  • Rapportering av provningsresultatet.
  • Upprättande av provningsspecifikation.

Tid: 48 timmar

Pris: 28 200 kr

Kurstillfällen

ET Nivå 3
Kurs

ET Nivå 3

Kursdatum: Startdatum ej fastställt

Examination: 8 timmar, 12 600 kr