Skip to main content

Re-ex 10 år

Kurstillfällen

Re-ex 10 år
Kurs

Re-ex 10 år, vecka 46 (för samtliga metoder)

Kursdatum: 2020-11-10 - 2020-11-13

Examination: 8 tim,

Re-ex 10 år
Kurs

Re-ex 10 år, vecka 36 (för samtliga metoder)

Kursdatum: 2020-09-01 - 2020-09-04

Examination: 8 tim,

Re-ex 10 år
Kurs

Re-ex 10 år, vecka 23 (för samtliga metoder)

Kursdatum: 2020-06-02 - 2020-06-05

Examination: 8 tim,

Re-ex 10 år
Kurs

Re-ex 10 år, vecka 16 (för samtliga metoder)

Kursdatum: 2020-04-14 - 2020-04-17

Examination: 8 tim,