Skip to main content

UT 2, Järnväg

Observera att detta är en tilläggskurs, krav på befintligt nivå 2-certifikat i ultraljudprovning föreligger.

Kursens innehåll:

Under kursen kommer bland annat följande punkter att behandlas:

  • Repetition av egenskaper hos ljud, alstring och forplantning.
  • Provning av svetsskarvar gällande järnväg.
  • Felstorleksbestämning och dokumentation.
  • Normer, standarder och provningsspecifikationer.
  • Praktiska övningar samt upprättande av instruktion.

Tid: 24 timmar

Pris: 10 200 kr

Kurstillfällen

UT 2, Järnväg
Kurs

UT 2 Vecka 17, järnväg

Kursdatum: 2019-04-22 - 2019-04-25

Examination: 8 timmar, 2019-04-26, 18 200 kr