Skip to main content

UT 2, Järnväg

Observera att detta är en tilläggskurs, krav på befintligt nivå 2-certifikat i ultraljudprovning föreligger.

Kursens innehåll:

Under kursen kommer bland annat följande punkter att behandlas:

  • Repetition av egenskaper hos ljud, alstring och fortplantning.
  • Provning av svetsskarvar gällande järnväg.
  • Felstorleksbestämning och dokumentation.
  • Normer, standarder och provningsspecifikationer.
  • Praktiska övningar samt upprättande av instruktion.

Tid: 24 timmar

Pris: 13 300 kr

Kurstillfällen

Inget kurstillfälle är för närvarande inbokat.
Är du dock intresserad av att gå denna utbildning så ber vi dig vänligen att kontakta oss!
  • Telefon: 0586-798885
  • Mail: info@csmndt.se