Skip to main content

UT Nivå 1

Kursens innehåll:

Under kursen kommer bland annat följande punkter att behandlas:

 • Fundamentala egenskaper hos ljud.
 • Alstring och utbredning av ljudvågor.
 • Provningsmetoder, utrustning.
 • Ultraljudapparatens funktion och handhavande.
 • Provning av olika produkter.
 • Produktteknologi.
 • Standarder och provningsprocedurer.
 • Övriga ofp-metoder.
 • Praktiskt handhavande.
 • Rapportering av provningsresultatet.
 • Praktiska övningar (ca 50% av tiden).

Tid: 64 timmar

Pris: 24 900 kr

Kurstillfällen

UT Nivå 1
Kurs

UT 1, Vecka 50-51

Kursdatum: 2019-12-09 - 2019-12-18

Examination: 8 timmar, 2019-12-19, 12800 kr

UT Nivå 1
Kurs

UT 1, Vecka 39-40

Kursdatum: 2019-09-23 - 2019-10-02

Examination: 8 timmar, 2019-10-03, 12 800 kr