Skip to main content

UT - Phased Array, Nivå 1

Kursens innehåll:

Under kursen kommer bland annat följande punkter att behandlas:

  • Introduktion, terminologi och historia om Phased Array Ultraljudprovning
  • Fysikaliska lagar och principer för PAUT
  • Kännedom om PAUT-sökarens uppbyggnad och dess påverkan på olika inspektionstekniker
  • Fördjupad kännedom om hela PAUT-systemets uppbyggnad
  • Olika inspektionstekniker tillämpliga med PAUT
  • Nödvändig information före provning, tillämpliga standarder samt upprättande av provningsplaner
  • Provning, manuell och datainsamling (praktiska övningar)
  • Utvärdering (praktiska övningar)
  • Väsentliga och påverkande parametrar för inspektionskvalitet

Tid: 40 timmar

Pris: 27 400 kr

Kurstillfällen

UT - Phased Array, Nivå 1
Kurs

UT - Phased Array, Nivå 1, vecka 21-22, 2024 - Fullbokad !

Kursdatum: 2024-05-20 - 2024-05-24

Examination: 8 tim, 2024-05-27, 20 300 kr