Skip to main content

UT - Phased Array, Nivå 2

Under kursen kommer bland annat följande punkter att behandlas:

  • Grundläggande teori, för tillämpningen av Phased Array-tekniken för provning och utvärdering av olika produktsektorer inklusive grundläggande produktionsprocesser och tillhörande defekter.
  • Justering/setup av relevanta inspektionsparametrar samt kalibrering av PAUT-systemet.
  • Provning av minst 2 st examineringsobjekt i enlighet med skriftliga instruktioner som tillhandahålls. Minst 1 st elektronisk skanning (E-scan) och 1 st vinkelsvep (S-scan) skall utföras.
  • Fullständig utvärdering av provningsdata för att fastställa dess datakvalitet och överensstämmande mot aktuell provningsplan/scanplan samt bedömning/utvärdering av diskontinuiteter. Utvärderingen omfattar storleksbestämning, placering i X-, Y- och Z-led, överensstämmande mot acceptanskrav samt rapportering.
  • Upprättande av 1 st provningsplan/scanplan innehållande alla relevanta parametrar för PAUT-inställningar samt avsökningspositioner för ett specificerat objekt.

Tid: 40 timmar

Pris: 27 400 kr

Kurstillfällen

UT - Phased Array, Nivå 2
Kurs

UT - Phased Array, Nivå 2, vecka 43-43, 2024

Kursdatum: 2024-10-21 - 2024-10-25

Examination: 8 tim, 2024-10-28, 22 500 kr