Skip to main content

Ny personal inom affärsområde svets

26

jun 17

I och med vår satsning inom svets har två nya medarbetare anställts sedan årsskiftet:

Martin Westerlund – Kvalitetsansvarig Svets/IWS

David Hjertsén – Teknisk Ledare Svets/IWE