Skip to main content

Nytt telefonnummer !

20

nov 18

Den 20 november byter vi telefon- och faxnr.

Nytt telefonnummer till kontoret är 0586 79 88 85 och

vår fax har 0586 79 88 86.

Våra mobilnummer gäller som tidigare !