Skip to main content

Sommarhälsningar !

15

jun 20

Vi på CSM vill önska alla våra kunder och samarbetspartners en skön sommar ! Kontoret är bemannat under hela sommaren, men med en reducerad arbetsstyrka. Det innebär att handläggningen av certifikat och liknande tar lite längre tid än normalt. Anmälningar till höstens kurser kan göras på vår hemsida.

Om du kontaktar oss under semesterperioden i allmänna ärenden såsom t.ex. utbildningar och certifikat, ring 0586 798885 eller maila till vår gemensamma mailadress info@csmndt.se.

Ha en skön sommar !