Skip to main content

Viktig information med anledning av risker förenade med spridning av Corona-virus

16

mar 20

CSM har beslutat att tills vidare hålla utbildningar och examineringar som planerat. Dock har vissa försiktighetsåtgärder vidtagits. CSM har intensifierat städningens omfattning samt utökat med spritavtorkning av utsatta ytor. Vidare är handtvätt och spritning av händer obligatoriskt för alla besökare och personal i CSM’s lokaler. Individer med sjukdomssymptom ombeds stanna hemma, alternativt kommer dessa att bli hemskickade.