Skip to main content

Webinar om nya ISO 9712

25

maj 23

Föreningen för oförstörande provning (FOP) arrangerar ett webinar den 25/5, där bl.a. den nya versionen av ISO 9712 presenteras av Thomas Lundström från CSM. Anmälan görs på www.ndtsweden.com