Om oss

CSM NDT Certification AB

NDT Certification Sweden startades 1995 på ett initiativ inom Jernkontoret. Certifieringsorganet har bedrivits som en ideel förening och har i dagsläget utfärdat över 4000 OFP-certifikat.

Vi som jobbar med utbildning och certifiering på CSM NDT har mångårig erfarenhet av OFP.

Vi har alla tidigare varit anställda hos kontrollföretag och tillverkningsindustri och har ätit, sovit och andats OFP under vårt yrkesliv. Detta gör givetvis att vi har samlat på oss en stor kunskapsbank och bred erfarenhet som kommer väl till pass på våra kurser och givetvis uppskattas av våra kursdeltagare. Vi har jobbat med provning av gjutgods, smidda material, svets, HIP, komposit, metall-limning mm och har mångårig erfarenhet från gjuterier, kärnkraft, tryckkärlstillverkning, oljeplattformar, flyg- och rymd, varvsindustri, raffinaderier mm.

Vi är givetvis certifierade till Level 3 i de OFP-metoder vi undervisar, dvs MT, PT, RT, UT, VT och ET. Förutom EN-473 och ISO 9712-certifikat så innehar vi även certifiering enligt EN-4179/NAS 410 samt ASNT/SNT-TC-1A.

Vägg i vägg med oss ligger Exova:s moderna materiallaboratorium där vi kan göra studiebesök under utbildningarna, tillverka kalibrerings- och referenskroppar, titta på defekter i mikroskop mm.

På Exova finns även personal som besitter stor metallurgisk kunskap.

Föreningen för Oförstörande provning

FOP (Föreningen för Oförstörande provning) har sitt kansli hos CSM NDT Certification AB.