Skip to main content

MT Nivå 3

Kursens innehåll:

Under kursen kommer bland annat följande punkter att behandlas:

 • Grundprinciperna för magnetism och magnetiska fält.
 • Magnetisering med hjälp av elektricitet.
 • Hälsoaspekter.
 • Val av magnetiseringsmetod, exempelvis;
  • Direkt strömgenomflytning
  • Okmagnetisering
  • Spolmagnetisering
  • Induktionsmagnetisering
 • Olika ferromagnetiska material och dess eventuella fel och brister.
 • Magnetpulver och indikationer, hur tolkar vi vad vi ser;
 • Principen och behovet av avmagnetisering.
 • Val av utrustning och indikeringsmedel.
 • Hur kontroll av utrustning skall utföras.
 • Normer och provningsföreskrifter, tolka och arbeta efter dessa.
 • Upprättande av provningsprocedur.

Tid: 32 timmar

Pris: 22 500 kr

Kurstillfällen

MT Nivå 3
Kurs

MT Nivå 3

Kursdatum: Startdatum ej fastställt

Examination: 8 timmar, 12 600 kr