Skip to main content

Magnetpulverprovning

 

Magnetpulverprovning (MT-provning) är en oförstörande provningsmetod som används för att finna defekter i och strax under ytan på ferromagnetiska material (järn, stål, nickel etc.). Principen för MT är att magnetiska fält bildar indikeringar av magnetiska partiklar ovanför diskontinuiteter som t.ex. sprickor.

 

När ett provföremål magnetiseras, kan ett magnetiskt läckfält uppstå vid eventuella diskontinuiteter. I detta läckfält fastnar det pulver som består av ytterst små järnpartiklar, vilka appliceras över provobjekten vid MT-provning.

Magnetpulverprovning lämpar sig väl när det gäller att påvisa ytdefekter såsom; sprickor, övervalsningar, kallflytningar, dross, lamineringar, men även för att påträffa olika typer av ytnära inneslutningar, som sand, slagg eller andra typer av oönskad ansamling av material.

Provning med magnetpulver är mycket vanlig inom stål och järnindustri, smide, gjutgods, svets, men den är bara tillämplig på ferromagnetiska material. MT-provning går snabbt att utföra. Metoden är dessutom en av de bästa metoderna för att upptäcka diskontinuiteter i ytan på ett ferromagnetiskt material.

MT-utrustningen finns i både stationär och portabel form.

 

 

Kurser

Magnetpulverprovning
Utbildning

MT Nivå 1+2

Magnetpulverprovning
Utbildning

MT Nivå 3