Skip to main content

PT Nivå 1+2

Kursens innehåll

Under kursen kommer bland annat följande punkter att behandlas:

 • Grundprinciperna för penetrantprovning.
 • Provningens arbetsgång, vilka steg som bör beaktas för att åstakomma en korrekt provning.
 • Val av penetrantprovningsmetod.
 • Olika typer av utrustning för penetrantprovning.
 • Penetrantindikationer, hur olika defekter och andra indikationer ser ut vid provning.
 • Skyddsföreskrifter, hantering av vätskor, ventilation m.m.
 • Produktteknologi (olika typer av diskontinuiteter).
 • Praktiskt handhavande.
 • Normer och provningsföreskrifter.
 • Rapportering av provningsresultatet.
 • Praktiska övningar, ca 50% av tiden.

Tid: 40 timmar

Pris: 20 000 kr

Kurstillfällen

PT Nivå 1+2
Kurs

PT 1+2, vecka 44-45, 2024

Kursdatum: 2024-10-28 - 2024-11-01

Examination: 8 tim, 2024-11-04, 15 800 kr

PT Nivå 1+2
Kurs

PT 1+2, vecka 34-35, 2024

Kursdatum: 2024-08-19 - 2024-08-23

Examination: 8 tim, 2024-08-26, 15 800 kr