Skip to main content

Penetrantprovning

Vid provning med hjälp av penetrerande vätska (PT-provning) är avsikten att en vätska med speciella fysikaliska och kemiska egenskaper skall tränga in i provdetaljens eventuella felaktigheter. I ett senare skede av provningen skall endast vätska som befunnit sig i eventuella felaktigheter framträda.

 

En begränsning med metoden är att endast fel som är ”öppna” mot detaljens yta, huvudsakligen i icke porösa material, kan upptäckas. Eftersom penetrantmetoden lämpar sig väl för automatisering är den en enkel och bra metod vid kontroll av stora materialserier. Utrustningen är portabel och lämpar sig väl för provning under fältmässiga förhållanden.

Penetrantprovning kan användas på samma föremål som magnetpulverprovning men har fördelen att den även kan användas på icke-magnetiska material, metaller, glas, keramik och plast. En annan fördel är att metoden kan användas på objekt med komplicerade former och storlekar. Begränsningen är att ”felen” måste vara öppna i ytan och inte täckta av färg, olja eller annan ”smuts”.

Metoden kan också användas för läckagekontroll av t.ex. svetsade tankar. Penetrantvätskan påföres då på ena sidan av tankens vägg och framkallaren på motsatt sida.

Kurser

Penetrantprovning
Utbildning

PT Nivå 1+2

Penetrantprovning
Utbildning

PT Nivå 3