Skip to main content

MT Nivå 1+2

Kursens innehåll:

Under kursen kommer bland annat följande punkter att behandlas:

 • Grundprinciperna för magnetism och magnetiska fält.
 • Magnetisering med hjälp av elektricitet.
 • Val av magnetiseringsmetod, exempelvis;
  • Direkt strömgenomflytning
  • Okmagnetisering
  • Spolmagnetisering
  • Induktionsmagnetisering
 • Olika ferromagnetiska material och dess eventuella fel och brister.
 • Magnetpulver och indikationer, hur tolkar vi vad vi ser;
  • Falska indikationer
  • Icke relevanta indikationer
  • Relevanta indikationer
 • Principen och behovet av avmagnetisering.
 • Utrustning för magnetpulverprovning.
 • Praktiskt handhavande och rapportering.
 • Normer och provningsföreskrifter, tolka och arbeta efter dessa.
 • Praktiska övningar ca 50% av tiden.

Tid: 40 timmar

Pris: 16 200 kr

Kurstillfällen

MT Nivå 1+2
Kurs

MT 1+2, Vecka 41-42

Kursdatum: 2020-10-05 - 2020-10-09

Examination: 8 tim, 2020-10-12, 12800 kr