Skip to main content

VT Nivå 3

Kursens innehåll:

Under kursen kommer bland annat följande punkter att behandlas:

 • Olika typer av svetsmetoder.
 • Svetsdefekter.
 • Korrosion och dess inverkan.
 • Färg och ljusspektra.
 • Gjutgods defekttyper.
 • Smidda och valsade produkter.
 • Tillverkningsdefekter.
 • Driftinducerade defekter.
 • Det mänskliga ögat.
 • Svetsbeteckningar.
 • Hur kontroll av utrustning skall utföras.
 • Normer och provningsföreskrifter, tolka och arbeta efter dessa.
 • Upprättande av provningsprocedur.

 

 

 

Tid: 24 timmar

Pris: 17 600 kr

Kurstillfällen

VT Nivå 3
Kurs

VT Nivå 3

Kursdatum: Startdatum ej fastställt

Examination: 8 tim, 12 600 kr