Skip to main content

Visuell kontroll

Visuell kontroll, VT, är kanske den vanligaste provningsmetoden inom OFP. Som namnet antyder så görs en visuell bedömning av exempelvis en svets, en smidd eller gjuten detalj. Oftast så används olika typer av hjälpmedel som t ex videokameror, speglar, fiberoptik, svetsmått mm.

 

Precis som i de andra OFP-metoderna så görs provningen enligt metodstandarder och givetvis acceptansstandarder.Metoden är inte en s k volymetrisk metod vilket innebär att man inte detekterar svetsfel eller inneslutningar inne i ett material. Den används ofta som ett komplement till andra OFP-metoder.

Vanliga arbetsområden för Visuell kontroll:

• Vid tillverkning/bearbetning av produkter i stål, järn, lättmetaller samt plast, betong, kompositmaterial etc.

• Inom stål- och verkstadsindustrin används metoden för provning av smidda och valsade produkter, gjuteriprodukter, svetsade konstruktioner, tryckkärl och rörledningar. Metoden är även mycket vanlig inom flygindustrin.

• I samband med tillståndskontroll, framför allt detektering av korrosion och erosion.

Kurser

Visuell kontroll
Utbildning

VT Nivå 1+2

Visuell kontroll
Utbildning

VT Nivå 3