Skip to main content

PT Nivå 1+2

Kursens innehåll

Under kursen kommer bland annat följande punkter att behandlas:

 • Grundprinciperna för penetrantprovning.
 • Provningens arbetsgång, vilka steg som bör beaktas för att åstakomma en korrekt provning.
 • Val av penetrantprovningsmetod.
 • Olika typer av utrustning för penetrantprovning.
 • Penetrantindikationer, hur olika defekter och andra indikationer ser ut vid provning.
 • Skyddsföreskrifter, hantering av vätskor, ventilation m.m.
 • Produktteknologi (olika typer av diskontinuiteter).
 • Praktiskt handhavande.
 • Normer och provningsföreskrifter.
 • Rapportering av provningsresultatet.
 • Praktiska övningar, ca 50% av tiden.

Tid: 40 timmar

Pris: 18 500 kr

Kurstillfällen

PT Nivå 1+2
Kurs

PT 1+2, vecka 41-42, 2023

Kursdatum: 2023-10-09 - 2023-10-13

Examination: 8 tim, 2023-10-16, 14 600 kr

PT Nivå 1+2
Kurs

PT 1+2, vecka 24-25, 2023 (FULLBOKAD)

Kursdatum: 2023-06-12 - 2023-06-16

Examination: 8 tim, 2023-06-19, 14 600 kr