Skip to main content

PT Nivå 1+2

Kursens innehåll

Under kursen kommer bland annat följande punkter att behandlas:

 • Grundprinciperna för penetrantprovning.
 • Provningens arbetsgång, vilka steg som bör beaktas för att åstakomma en korrekt provning.
 • Val av penetrantprovningsmetod.
 • Olika typer av utrustning för penetrantprovning.
 • Penetrantindikationer, hur olika defekter och andra indikationer ser ut vid provning.
 • Skyddsföreskrifter, hantering av vätskor, ventilation m.m.
 • Produktteknologi (olika typer av diskontinuiteter).
 • Praktiskt handhavande.
 • Normer och provningsföreskrifter.
 • Rapportering av provningsresultatet.
 • Praktiska övningar, ca 50% av tiden.

Tid: 40 timmar

Pris: 17 100 kr

Kurstillfällen

PT Nivå 1+2
Kurs

PT 1+2, vecka 47-48, 2022

Kursdatum: 2022-11-21 - 2022-11-25

Examination: 8 tim, 2022-11-28, 13 500 kr

PT Nivå 1+2
Kurs

PT 1+2, vecka 40-41, 2022

Kursdatum: 2022-10-03 - 2022-10-07

Examination: 8 tim, 2022-10-10, 13 500 kr