Skip to main content

PT Nivå 1+2

Kursens innehåll

Under kursen kommer bland annat följande punkter att behandlas:

 • Grundprinciperna för penetrantprovning.
 • Provningens arbetsgång, vilka steg som bör beaktas för att åstakomma en korrekt provning.
 • Val av penetrantprovningsmetod.
 • Olika typer av utrustning för penetrantprovning.
 • Penetrantindikationer, hur olika defekter och andra indikationer ser ut vid provning.
 • Skyddsföreskrifter, hantering av vätskor, ventilation m.m.
 • Produktteknologi (olika typer av diskontinuiteter).
 • Praktiskt handhavande.
 • Normer och provningsföreskrifter.
 • Rapportering av provningsresultatet.
 • Praktiska övningar, ca 50% av tiden.

Tid: 40 timmar

Pris: 16 600 kr

Kurstillfällen

PT Nivå 1+2
Kurs

PT 1+2, vecka 26-27, 2022

Kursdatum: 2022-06-27 - 2022-07-01

Examination: 8 tim, 2022-07-04, 13 100 kr

PT Nivå 1+2
Kurs

PT 1+2, vecka 9-10, 2022

Kursdatum: 2022-02-28 - 2022-03-04

Examination: 8 tim, 2022-03-07, 13 100 kr

PT Nivå 1+2
Kurs

PT 1+2, vecka 50-51, 2021

Kursdatum: 2021-12-13 - 2021-12-17

Examination: 8 tim, 2021-12-20, 13 100 kr

PT Nivå 1+2
Kurs

PT 1+2, vecka 45-46, 2021

Kursdatum: 2021-11-08 - 2021-11-12

Examination: 8 tim, 2021-11-15, 13 100 kr