Svets

CSM NDT Certification AB har från och med den 7/2 2020 avvecklat den verksamhet som rör personcertifiering och procedurkvalificering inom svets. Ackrediteringen enligt ISO/IEC 17020 har därmed upphört. Utfärdade svetscertifikat förvaltas av CSM så länge de är giltiga. Utfärdade procedurkvalificeringar påverkas inte av förändringen.

Vår kärnverksamhet, dvs utbildning, examinering och certifiering inom OFP, berörs inte av ovanstående. CSM är fortsatt ackrediterat enligt ISO/IEC 17024.

Välkommen att kontakta oss på 0586 798885 eller info@csmndt.se oss om du har frågor !