Svets

CSM NDT Certification AB har från och med den 7/2 2020 avvecklat den verksamhet som rör personcertifiering och procedurkvalificering inom svets. Ackrediteringen enligt ISO/IEC 17020 har därmed upphört. Utfärdade procedurkvalificeringar påverkas inte av förändringen.

Vår kärnverksamhet, dvs utbildning, examinering och certifiering inom OFP, berörs inte av ovanstående. CSM är fortsatt ackrediterat enligt ISO/IEC 17024.

Välkommen att kontakta oss på 0586 798885 eller info@csmndt.se oss om du har frågor !