Kvalitet

CSM NDT Certification AB är ackrediterat av SWEDAC för personcertifiering enligt kraven i ISO/IEC 17024. Vi är även Erkänt tredjepartorgan enligt tryckkärlsdirektivet 2014/68/EU (PED). I vårt åtagande ingår att arbeta opartiskt och oberoende. Alla certifieringsuppdrag ska utföras med sekretess och utan att gynna eller missgynna någon enskild person eller något enskilt företag. Alla examineringsresultat analyseras och jämförs därför kontinuerligt för att bevaka och säkerställa att inga oskäliga skillnader föreligger.

 

Precis som vid vårt arbete med ständiga kvalitetsförbättringar så pågår även ett arbete för att CSM NDT skall vara opartiska. Genom vår ackreditering blir vi regelbundet granskade bl a hur vi arbetar för opartiskhet. Samma person från oss kan exempelvis inte certifiera och utföra provningsuppdrag hos samma kund. Vårt kvalitetssystem reglerar hur vi jobbar med identifiering av risker för opartiskhet.

Har ni frågor angående detta så är det bara att höra av sig till oss.

 


 

Kvalitetsarbetet på CSM NDT är en ständigt pågående process där ständiga kvalitetsförbättringar är i fokus. Verktyg för detta arbete är bl a interna revisioner, kursutvärderingar och undersökningar av kundtillfredsställelse.

Vårt kvalitetsystem bygger på ISO 9001 och innefattar vår kvalitetspolicy som följer:

  • “CSM NDT:s åtagande är att examinera och certifiera personal för oförstörande provning, opartiskt och oberoende av enskilda intressen, i enlighet med krav i relevanta föreskrifter och direktiv.”
  • “Företaget är erkänt tredjepartsorgan enligt tryckkärlsdirektivet 2014/68/EU.”
  • “Vi skall systematiskt arbeta för ständiga förbättringar och kompetensutveckling inom hela organisationen.”
  • “Vi skall regelbundet utvärdera kundernas uppfattning om vår förmåga att uppfylla ställda krav.”