Överklaganden och klagomål

Överklagande av certifieringsbeslut och klagomål

Enligt ISO/IEC 17024:2012 så har vem som helst rätt att överklaga ett certifieringsbeslut fattat hos CSM. Det behöver inte nödvändigtvis vara personer som deltagit i kurser eller examinering hos CSM.

Vid överklagande av certifieringsbeslut är processen enligt följande:

Överklagande av ett certifieringsbeslut meddelas lämpligtvis skriftligt till CSM, men kan även meddelas muntligt. Personen eller intressenten som överklagar får inom tre arbetsdagar ett mottagningskvitto som bevis på att överklagandet tagits emot av CSM. Inom två veckor ska CSM informera personen eller intressenten om hur ärendet kommer att hanteras samt lämna besked om den förväntade hanteringstiden. Efter registrering lämnar CSM överklagandet vidare till Certifieringsnämnden som opartiskt utreder och tar beslut i ärendet. Om överklagandet gäller en specifik person ska denne ges möjlighet att yttra sig. Inom sex veckor ska Certifieringsnämndens beslut meddelas till personen eller intressenten som framfört överklagan. All dokumentation arkiveras för eventuella framtida frågor. 

För klagomål som inte berör certifieringsbeslut, gäller i huvudsak samma process som beskrivits ovan. Dock krävs ej Certifieringsnämndens delaktighet i de fall då klagomålet inte berör certifieringsverksamheten.  

Tveka inte att kontakta oss för mer information.