Skip to main content

MT Nivå 1+2

Kursens innehåll:

Under kursen kommer bland annat följande punkter att behandlas:

 • Grundprinciperna för magnetism och magnetiska fält.
 • Magnetisering med hjälp av elektricitet.
 • Val av magnetiseringsmetod, exempelvis;
  • Direkt strömgenomflytning
  • Okmagnetisering
  • Spolmagnetisering
  • Induktionsmagnetisering
 • Olika ferromagnetiska material och dess eventuella fel och brister.
 • Magnetpulver och indikationer, hur tolkar vi vad vi ser;
  • Falska indikationer
  • Icke relevanta indikationer
  • Relevanta indikationer
 • Principen och behovet av avmagnetisering.
 • Utrustning för magnetpulverprovning.
 • Praktiskt handhavande och rapportering.
 • Normer och provningsföreskrifter, tolka och arbeta efter dessa.
 • Praktiska övningar ca 50% av tiden.

Tid: 40 timmar

Pris: 18 500 kr

Kurstillfällen

MT Nivå 1+2
Kurs

MT 1+2, vecka 22-23, 2023

Kursdatum: 2023-05-29 - 2023-06-02

Examination: 8 tim, 2023-06-05, 14 600 kr

MT Nivå 1+2
Kurs

MT 1+2, vecka 13-14, 2023 (FULLBOKAD)

Kursdatum: 2023-03-27 - 2023-03-31

Examination: 8 tim, 2023-04-03, 14 600 kr