Skip to main content

PT Nivå 3

Kursens innehåll:

Under kursen kommer bland annat följande punkter att behandlas:

  • Grundprincipen för penetrantprovning.
  • Hälsoaspekter.
  • Provningens arbetsgång, vilka steg som bör beaktas för att åstakomma en korrekt provning.
  • Olika typer av utrustning för penetrantprovning.
  • Val av penetrantmetod, fördelar och begränsningar med dessa.
  • Skyddsföreskrifter, hantering av vätskor, ventilation m.m.
  • Penetrantindikationer, materialfel.
  • Hur kontroll av utrustning skall utföras.
  • Normer och provningsföreskrifter, tolka och arbeta efter dessa.
  • Upprättande av provningsprocedur.

Tid: 24 timmar

Pris: 17 600 kr

Kurstillfällen

PT Nivå 3
Kurs

PT Nivå 3

Kursdatum: Startdatum ej fastställt

Examination: 8 timmar, 12 600 kr