Skip to main content

RT Nivå 1

Kursens innehåll:

Under kursen kommer bland annat följande punkter att behandlas:

 • Grundprinciper för penetrerande strålning.
 • Röntgensstrålningens natur.
 • Fysikaliska principer.
 • Strålkällor.
 • Stråldetektering, avbildning.
 • Den radiografiska processen.
 • Granskning och bedömning.
 • Strålskydd och säkerhet.
 • Produktteknologi.
 • Praktiskt handhavande.
 • Normer och provningsföreskrifter.
 • Rapportering av provningsresultatet.
 • Praktiska övningar ca 50% av tiden.

Tid: 40 timmar

Pris: 21 500 kr

Kurstillfällen

RT Nivå 1
Kurs

RT 1, vecka 37-38, 2021

Kursdatum: 2021-09-13 - 2021-09-17

Examination: 8 tim, 2021-09-20, 13 100 kr