Skip to main content

RT Nivå 2

Kursens innehåll:

Under kursen kommer bland annat följande punkter att behandlas:

 • Grundprinciper för penetrerande strålning.
 • Röntgensstrålningens natur.
 • Fysikaliska principer.
 • Strålkällor.
 • Stråldetektering, avbildning.
 • Den radiografiska processen.
 • Granskning och bedömning.
 • Strålskydd och säkerhet.
 • Produktteknologi.
 • Praktiskt handhavande.
 • Normer och provningsföreskrifter.
 • Rapportering av provningsresultatet.
 • Praktiska övningar ca 50% av tiden.

Tid: 80 timmar

Pris: 33 200 kr

Kurstillfällen

RT Nivå 2
Kurs

RT 2, Vecka 47-49

Kursdatum: 2019-11-18 - 2019-11-29

Examination: 8 timmar, 2019-12-02, 18 200 kr