Skip to main content

RT Nivå 3

Kursens innehåll:

Under kursen kommer bland annat följande punkter att behandlas:

 • Fysikaliska principer vid radiografisk provning.
 • Utrustning, strålkälla.
 • Detekteringssystem.
 • Provningsteknik.
 • Typ av defekter, produktteknologi.
 • Val av provmetod m a p provföremål.
 • Val av provmetod m a p krav, standard.
 • Dokumentering och utvärdering.
 • Hur kontroll av utrustning skall utföras.
 • Normer och provningsföreskrifter, tolka och arbeta efter dessa.
 • Upprättande av provningsprocedur.

Tid: 40 timmar

Pris: 24 700 kr

Kurstillfällen

RT Nivå 3
Kurs

RT Nivå 3

Kursdatum: Startdatum ej fastställt

Examination: 8 timmar, 12 600 kr