Skip to main content

VT Nivå 1+2

Kursens innehåll:

Under kursen kommer bland annat följande punkter att behandlas:

 • Metodens historik.
 • Olika typer av svetsmetoder.
 • Svetsdefekter.
 • Korrosion och dess inverkan.
 • Färg och ljusspektra.
 • Gjutgods defekttyper.
 • Smidda och valsade produkter.
 • Tillverkningsdefekter.
 • Driftinducerade defekter.
 • Det mänskliga ögat.
 • Svetsbeteckningar.
 • Normer och provningsföreskrifter.
 • Upprättande av provningsspecifikation.
 • Praktiska övningar ca 50% av kurstiden.

Tid: 40 timmar

Pris: 18 500 kr

Kurstillfällen

VT Nivå 1+2
Kurs

VT 1+2, vecka 50-51, 2023

Kursdatum: 2023-12-11 - 2023-12-15

Examination: 8 tim, 2023-12-18, 14 600 kr