Skip to main content

VT Nivå 1+2

Kursens innehåll:

Under kursen kommer bland annat följande punkter att behandlas:

 • Metodens historik.
 • Olika typer av svetsmetoder.
 • Svetsdefekter.
 • Korrosion och dess inverkan.
 • Färg och ljusspektra.
 • Gjutgods defekttyper.
 • Smidda och valsade produkter.
 • Tillverkningsdefekter.
 • Driftinducerade defekter.
 • Det mänskliga ögat.
 • Svetsbeteckningar.
 • Normer och provningsföreskrifter.
 • Upprättande av provningsspecifikation.
 • Praktiska övningar ca 50% av kurstiden.

Tid: 40 timmar

Pris: 17 100 kr

Kurstillfällen

VT Nivå 1+2
Kurs

VT 1+2, vecka 20-21, 2022

Kursdatum: 2022-05-16 - 2022-05-20

Examination: 8 tim, 2022-05-23, 13 500 kr

VT Nivå 1+2
Kurs

VT 1+2, vecka 50-51, 2021

Kursdatum: 2021-12-13 - 2021-12-17

Examination: 8 tim, 2021-12-20, 13 100 kr