Skip to main content

ET Nivå 1

Kursens innehåll:

Under kursen kommer bland annat följande punkter att behandlas:

  • Fundamentala egenskaper hos virvelström.
  • Typer av kännande element.
  • Faktorer som påverkar spolens impedans.
  • Val av provningsfrekvens, signal-störförhållande.
  • Sondens koppling till provobjektet.
  • Olika provningsutrustningar, applikationer.
  • Praktiskt handhavande.
  • Normer och provningsföreskrifter.
  • Rapportering av provningsresultatet.
  • Praktiska övningar, ca 50% av tiden.

Tid: 40 timmar

Pris: 21 800 kr

Kurstillfällen

ET Nivå 1
Kurs

ET 1, vecka 45-46, 2023

Kursdatum: 2023-11-06 - 2023-11-10

Examination: 8 tim, 2023-11-15, 14 600 kr