Skip to main content

ET Nivå 3

Kursens innehåll:

Under kursen kommer bland annat följande punkter att behandlas:

  • Principen för induktiv provning.
  • Instrument och system.
  • Konstruktion av spolar och givare.
  • Val av provningsparametrar.
  • Provobjektets effekt på testspolen.
  • Presentationsmekanism.
  • Provning av olika objekt.
  • Rapportering av provningsresultatet.
  • Upprättande av provningsspecifikation.

Tid: 40 timmar

Pris: 21 200 kr

Kurstillfällen

ET Nivå 3
Kurs

ET 3, vecka 41-42, 2022

Kursdatum: 2022-10-10 - 2022-10-14

Examination: 8 tim, 2022-10-17, 10 800 kr

ET Nivå 3
Kurs

ET Nivå 3

Kursdatum: Startdatum ej fastställt

Examination: 8 timmar, 10 200 kr