Skip to main content

UT 2, Järnväg

Observera att detta är en tilläggskurs, krav på befintligt nivå 2-certifikat i ultraljudprovning föreligger.

Kursens innehåll:

Under kursen kommer bland annat följande punkter att behandlas:

  • Repetition av egenskaper hos ljud, alstring och forplantning.
  • Provning av svetsskarvar gällande järnväg.
  • Felstorleksbestämning och dokumentation.
  • Normer, standarder och provningsspecifikationer.
  • Praktiska övningar samt upprättande av instruktion.

Tid: 24 timmar

Pris: 10 200 kr

Kurstillfällen

UT 2, Järnväg
Kurs

UT 2 Järnväg (komplettering sektor Järnväg), Vecka 43

Kursdatum: 2020-10-19 - 2020-10-21

Examination: 8 tim, 2020-10-22, 9600 kr