Skip to main content

Ultraljudprovning

Ultraljudprovning (UT-provning) är en volymetrisk provningsmetod som har möjlighet att påvisa defekter invändigt i material. I likhet med, exempelvis ekolod inom sjöfart, har ultraljudprovningen möjlighet att lokalisera små reflektorer i ett provobjekt. Ljudpulser med hög frekvens (ultraljud) skickas in i materialet. Om ljudet träffar något inne i materialet reflekteras detta tillbaka och vid en utvärdering kan man konstatera att detta är en defekt.


Beroende på operatörens erfarenhet finns det även möjlighet att avgöra vad för typ av defekt man har funnit. Ljudet reflekteras även tillbaka från baksidan av ett material, vilket gör att ultraljud även kan användas till tjockleksmätning.

Ultraljudprovning lämpar sig väl när det gäller att påvisa defekter såsom; sprickor, bindfel, lamineringar, övervalsningar och volymetriska defekter (ex. porer, pipes, sugningar m.m.) men även för att påträffa olika typer av inneslutningar, som sand, slagg eller andra typer av oönskad ansamling av material.

Vanliga arbetsområden för Ultraljudprovning:

• Vid tillverkning/bearbetning av produkter i stål, järn, lättmetaller samt plast, betong, kompositmaterial etc.

• Inom stål- och verkstadsindustrin används metoden för provning av smidda och valsade produkter, gjuteriprodukter, svetsade konstruktioner, tryckkärl och rörledningar.

• I samband med tillståndskontroll, Främst med avseende på utmattningssprickor, samt för tjockleksmätning och detektering av korrosion och erosion.

Kurser

Ultraljudprovning
Utbildning

UT - Phased Array, Nivå 2

Ultraljudprovning
Utbildning

UT - Phased Array, Nivå 1

Ultraljudprovning
Utbildning

UT Nivå 1

Ultraljudprovning
Utbildning

UT Nivå 2

Ultraljudprovning
Utbildning

UT 2, Järnväg

Ultraljudprovning
Utbildning

UT Nivå 3