Skip to main content

UT Nivå 1

Kursens innehåll:

Under kursen kommer bland annat följande punkter att behandlas:

 • Fundamentala egenskaper hos ljud.
 • Alstring och utbredning av ljudvågor.
 • Provningsmetoder, utrustning.
 • Ultraljudapparatens funktion och handhavande.
 • Provning av olika produkter.
 • Produktteknologi.
 • Standarder och provningsprocedurer.
 • Övriga ofp-metoder.
 • Praktiskt handhavande.
 • Rapportering av provningsresultatet.
 • Praktiska övningar (ca 50% av tiden).

Tid: 64 timmar

Pris: 30 700 kr

Kurstillfällen

UT Nivå 1
Kurs

UT 1, vecka 40-41, 2024 - Fullbokad !

Kursdatum: 2024-09-30 - 2024-10-09

Examination: 8 tim, 2024-10-10, 15 800 kr

UT Nivå 1
Kurs

UT 1, vecka 24-25, 2024 - Fullbokad !

Kursdatum: 2024-06-10 - 2024-06-19

Examination: 8 tim, 2024-06-20, 15 800 kr