Skip to main content

UT Nivå 1

Kursens innehåll:

Under kursen kommer bland annat följande punkter att behandlas:

 • Fundamentala egenskaper hos ljud.
 • Alstring och utbredning av ljudvågor.
 • Provningsmetoder, utrustning.
 • Ultraljudapparatens funktion och handhavande.
 • Provning av olika produkter.
 • Produktteknologi.
 • Standarder och provningsprocedurer.
 • Övriga ofp-metoder.
 • Praktiskt handhavande.
 • Rapportering av provningsresultatet.
 • Praktiska övningar (ca 50% av tiden).

Tid: 64 timmar

Pris: 25 500 kr

Kurstillfällen

UT Nivå 1
Kurs

UT 1, vecka 23-24, 2021

Kursdatum: 2021-06-07 - 2021-06-16

Examination: 8 tim, 2021-06-17, 13 100 kr

UT Nivå 1
Kurs

UT 1, vecka 7-8, 2021

Kursdatum: 2021-02-15 - 2021-02-24

Examination: 8 tim, 2021-02-25, 13100 kr