Skip to main content

UT Nivå 1

Kursens innehåll:

Under kursen kommer bland annat följande punkter att behandlas:

 • Fundamentala egenskaper hos ljud.
 • Alstring och utbredning av ljudvågor.
 • Provningsmetoder, utrustning.
 • Ultraljudapparatens funktion och handhavande.
 • Provning av olika produkter.
 • Produktteknologi.
 • Standarder och provningsprocedurer.
 • Övriga ofp-metoder.
 • Praktiskt handhavande.
 • Rapportering av provningsresultatet.
 • Praktiska övningar (ca 50% av tiden).

Tid: 64 timmar

Pris: 28 400 kr

Kurstillfällen

UT Nivå 1
Kurs

UT 1, vecka 47-48, 2023 (FULLBOKAD)

Kursdatum: 2023-11-20 - 2023-11-29

Examination: 8 tim, 2023-11-30, 14 600 kr

UT Nivå 1
Kurs

UT 1, vecka 40-41, 2023 (FULLBOKAD)

Kursdatum: 2023-10-02 - 2023-10-11

Examination: 8 tim, 2023-10-12, 14 600 kr

UT Nivå 1
Kurs

UT 1, vecka 21-22, 2023 - (FULLBOKAD)

Kursdatum: 2023-05-22 - 2023-05-31

Examination: 8 tim, 2023-06-01, 14 600 kr