Skip to main content

UT Nivå 3

Kursens innehåll:

Under kursen kommer bland annat följande punkter att behandlas:

  • Sammanfattning av ljudets fysikaliska egenskaper.
  • Ultraljudapparatens funktion och handhavande.
  • Ljudfältet, AVG-diagram.
  • Utvärdering av fel.
  • Provning av smiden, valsat, svetsar, gjutgods.
  • Mekaniserad och automatiserad provning.
  • Upprättande av provningsprocedurer.
  • Immersionsprovning.
  • Rapportering av provningsresultatet.

Tid: 40 timmar

Pris: 22 900 kr

Kurstillfällen

UT Nivå 3
Kurs

UT 3, vecka 39-40, 2023

Kursdatum: 2023-09-25 - 2023-09-29

Examination: 8 tim, 2023-10-02, 11 700 kr

UT Nivå 3
Kurs

UT Nivå 3

Kursdatum: Startdatum ej fastställt

Examination: 8 timmar, 11 700 kr